Thêm code Theo rõi và đăng ký nhận bài viết miễn phí Blogger

Xin chào các bạn, Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ code theo rõi và đăng ký nhận bài viết mới nhất miễn phí trên blog mà mình đang dùng:
Demo hình ảnh:


Các bạn chỉ việc coppy đoạn code sau và dán vào Blog của mình:
 /* Start code - JQThang.blogspot.com*/ #share-buttons img {width: 23%;padding: 1px;box-shadow: 0;display: inline;}

</style><!-- I got these buttons from simplesharebuttons.com --><div id="share-buttons">
<!-- Facebook --><a href="http://www.facebook.com/quangthangmuinho" target="_blank" title="Find Us On Facebook"><img src="https://sites.google.com/site/saua6z/JQThangBlog-facebook.png" alt="Facebook" /></a>
<!-- Twitter --><a href="http://twitter.com/JQThang" target="_blank" title="Follow Me On Twitter"><img src="https://sites.google.com/site/saua6z/JQThangBlog-twitter.png" alt="Twitter" /></a>
<!-- Google+ --><a href="https://plus.google.com/116849780797882007707" target="_blank" title="Add me on Google+"><img src="https://sites.google.com/site/saua6z/JQThangBlog-Googleplus.png" alt="Google" /></a>
<!-- Rss --><a href="http://feeds.feedburner.com/JQThang" target="_blank" title="Subscribe Via RSS"><img src="https://sites.google.com/site/saua6z/JQThangBlog-Rss.png" alt="Digg" /></a>
</div><style>#subscribe-css{padding:3px 0;background:#0ca2a4;margin-bottom:7%;position:relative}.subscribe-wrapper{color:#fff;font-size:12px;line-height:20px;padding:1px 20px 10px;text-align:center;text-transform:none;font-weight:500}.subscribe-form{clear:both;display:block;margin:10px 0;overflow:hidden}form.subscribe-form{clear:both;display:block;margin:10px 0 0;width:auto;overflow:hidden}.subscribe-css-email-field{background:#eee url(http://https://sites.google.com/site/saua6z/JQThangBlog-sprites.png) no-repeat 1px -27px;color:#444;margin:0 0 15px;padding:12px 40px;width:100%;border:none}.subscribe-css-email-button{background:#a4d6d1;color:#fff;cursor:pointer;font-weight:700;padding:10px;text-transform:none;width:100%;border:none;font-size:16px}.subscribe-css-email-button:hover{transition:all .3s ease-in;background:#d12300;border:none}</style><div id="subscribe-css"><div class="subscribe-wrapper">Bằng cách nhập email của bạn trong ô trống dưới đây, bạn sẽ nhận được cập nhật bài viết miễn phí đến email của bạn.<div class="subscribe-form"><form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=JQThang" class="subscribe-form" method="post" onsubmit="window.open ('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=JQThang', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow"><input name="uri" type="hidden" value="JQThang" /><input name="loc" type="hidden" value="en_US" /><input autocomplete="off" class="subscribe-css-email-field" name="email" placeholder="Email của bạn..." /><input class="subscribe-css-email-button" title="" type="submit" value="Đăng kí nhận tin !" /></form></div></div></div>/* End code - JQThang.blogspot.com*/ <style type="text/css">/* Subscribe By Email - JQThang.blogspot.com*/
Các bạn sửa những phần màu xanh theo ý bạn nhé! 


JQThang's Blog