Xóa (ẩn) nút chỉnh sửa nhanh widget trong blogger

Có thể bạn đã biết nút chỉnh sửa nhanh cho widgetvà nó là một tiện ích như tên gọi của nó, giúp chỉnh sửa nhanh mà không cần vào blogger.com. Nút này chỉ hiển thị với admin nhưng nếu bạn thấy nó làm xấu blog thì có thể xoá nó đi theo cách bên dưới.

Đăng nhập Blog > Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Ấn Crtl F và tìm dòng code <b:include name='quickedit'/>
Xóa dòng code đó tại widget mà bạn không muốn hiện

  <b:widget id='HTML1' locked='false' title='Xóa' type='HTML'>
    <b:includable id='main'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

 
<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
  </b:widget>
Tuy nhiên cách xóa trên có thể không áp dụng được cho tất cả, nên khuyên bạn dùng cách ẩn nó đi bằng css thì vẫn đẹp hơn. Hãy làm theo cách bên dưới.
Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Thêm đoạn code vào trước ]]></b:skin>

.quickedit{
display:none;
}
JQThang.blogspot.com